De afgelopen periode zijn aan Veldoffice diverse nieuwe functies toegevoegd. De belangrijkste zijn:

1 – Facturatiemodule
2 – Monitoring grondwaterkwaliteit 
3 – Samen werken
4 – Rapportage – layout diepe profielen en geografie

1 – Facturatiemodule

Bespaar tijd met de facturatie van het veldwerk!

Hoe weet je nu precies wat er aan veldwerk is uitgevoerd en wat er aan meer- of minder werk is gedaan?

In Veldoffice wordt precies bijgehouden hoeveel boringen er zijn vastgelegd, tot welke diepte die uitgevoerd zijn, of er wel of geen peilbuis is geplaatst, hoeveel inspectiegaten er zijn gemaakt, het aantal cm betonboringen, het aantal steekmonsters, watermonsters etc.

Op basis van deze gegevens kan in Veldoffice onder het item Verbruiksartikelen berekend en weergegeven worden wat er werkelijk is uitgevoerd. Dit wordt gedaan op basis van een veldwerkprijslijst die men zelf kan invoeren en beheren (en varianten ervan maken, verschillende opdrachtgevers verschillende prijslijsten).

Zodra het onderzoek gereed is kan een factuur gegenereerd worden in pdf.  Die kan gebruikt worden voor de interne kostenbewaking of als bijlage gevoegd worden bij de werkelijke factuur naar de klant.

            

Wil je weten hoe deze facturatiemodule werkt? Stuur een mail met je vraag naar info@veldapps.com.

2 – Monitoring grondwaterkwaliteit
        

Bekijk de trend van de grondwaterkwaliteit!

Veel peilbuizen worden geplaatst om in de tijd te meten wat er in het grondwater aan veranderingen optreden. Van oudsher was dat alleen de grondwaterstand maar tegenwoordig worden steeds meer watermonsters geanalyseerd op een veelvoud aan analyseparameters.

Bij regelmatige bemonstering- en analyse van watermonsters uit peilbuizen ontstaan er vaak duidelijke trends. Via de functie Grondwatermonitor kun je in Veldoffice direct zien welke trends er zijn. Dat kan voor alle analyseparameters of alleen de gidsparameters.

Omdat er steeds meer parameters worden geanalyseeerd is er ook een signaleringsfunctie ingebouwd. Dat kan voorkomen dat je grote afwijkingen over het hoofd ziet.

Bij de rapportagefunctie kun je, net zoals bij de profielen, meetpunten en analyseparameters selecteren.  Je kan 1 filter of 1 parameter kiezen, of meerdere, of alles. Je krijgt dan 6 grafieken op 1 pagina in PDF. Zo kun je de resultaten ook makkelijk doorsturen naar een collega of opdrachtgever.

De signaleringswaarden kun je opgeven per analyseparameter. Je kan er meerdere aanmaken en zo de signalering gebiedspecifiek maken.

3 – Samen werken

Samen werken = samen informatie delen

Adviesbureau’s en veldwerkbedrijven werken vaak samen aan hetzelfde bodemonderzoek. Om beter te kunnen samenwerken is aan Veldoffice een nieuwe functie toegevoegd: Delen.   

Bij het onderzoek is een extra tabblad gevoegd waar men gebruikers kan toevoegen die aan het onderzoek mogen (mee)werken. Zo kun je dus een gebruiker van een ander bedrijf toegang geven tot het onderzoek en er samen aan werken.

Je kan deze functie op 2 manieren gebruiken:
1- Adviesbureau werkt samen met een veldwerkbedrijf
2- Veldwerkbedrijf werkt voor een klant (adviesbureau)

1- Als adviesbureau maak je in Veldoffice het onderzoek aan en zet je alle info in het onderzoek (zoals meetpunten, documenten, klicmelding etc.). Dan geef je bij het onderzoek aan wie het veldwerkbedrijf is (een gebruiker-mailadres). De gebruiker krijgt dan een mail en ziet het onderzoek in Veldoffice. De veldwerker kan het onderzoek downloaden en de gegevens in de app VeldwerkM invoeren. Is het veldwerk gereed dan krijgt het adviesbureau weer een mail en kan hij direct beginnen om de labopdracht te maken of te rapporteren.

2- De andere manier is dat het veldwerkbedrijf het onderzoek aanmaakt en een gebruiker (adviesbureau) opgeeft. Zodra het veldwerk gereed is kan het adviesbureau in Veldoffice inloggen en de gegevens bekijken en rapporteren. 

Het voordeel van deze werkwijze is:
– dat je geen gegevens meer hoeft te exporteren en te importeren. Dat kost alleen maar extra tijd.
– je kijkt samen naar dezelfde informatie. Wat handig  is bij overleg over het veldwerk (bv over opmerkingen of bijzondere waarnemingen) of dat er nog extra boringen gedaan moeten worden.
– de informatie delen geeft meer efficiency en verhoogd de kwaliteit.

Je kan deze functie per onderzoek gebruiken  zodat je kan ervaren hoe het werkt. Je kan ook instellen dat dezelfde gebruiker voor meerdere onderzoeken toegang heeft.

Deze nieuwe functie komt binnenkort in Veldoffice en dan gaan we dit met een aantal bedrijven testen.
Heb je vragen over deze functionaliteit of wil je meedoen met het testen. Stuur dan een mail naar info@veldapps.com.