Bespaar tijd met de facturatie van het veldwerk!

Hoe weet je nu precies wat er aan veldwerk is uitgevoerd en wat er aan meer- of minder werk is gedaan?

In Veldoffice wordt precies bijgehouden hoeveel boringen er zijn vastgelegd, tot welke diepte die uitgevoerd zijn, of er wel of geen peilbuis is geplaatst, hoeveel inspectiegaten er zijn gemaakt, het aantal cm betonboringen, het aantal steekmonsters, watermonsters etc.

Op basis van deze gegevens kan in Veldoffice onder het item Verbruiksartikelen berekend en weergegeven worden wat er werkelijk is uitgevoerd. Dit wordt gedaan op basis van een veldwerkprijslijst die men zelf kan invoeren en beheren (en varianten ervan maken, verschillende opdrachtgevers verschillende prijslijsten).

Zodra het onderzoek gereed is kan een factuur gegenereerd worden in pdf.  Die kan gebruikt worden voor de interne kostenbewaking of als bijlage gevoegd worden bij de werkelijke factuur naar de klant.

            

Wil je weten hoe deze facturatiemodule werkt? Stuur een mail met je vraag naar info@veldapps.com.