Bekijk de trend van de grondwaterkwaliteit!

Veel peilbuizen worden geplaatst om in de tijd te meten wat er in het grondwater aan veranderingen optreden. Van oudsher was dat alleen de grondwaterstand maar tegenwoordig worden steeds meer watermonsters geanalyseerd op een veelvoud aan analyseparameters.

Bij regelmatige bemonstering- en analyse van watermonsters uit peilbuizen ontstaan er vaak duidelijke trends. Via de functie Grondwatermonitor kun je in Veldoffice direct zien welke trends er zijn. Dat kan voor alle analyseparameters of alleen de gidsparameters.

Omdat er steeds meer parameters worden geanalyseeerd is er ook een signaleringsfunctie ingebouwd. Dat kan voorkomen dat je grote afwijkingen over het hoofd ziet.

Bij de rapportagefunctie kun je, net zoals bij de profielen, meetpunten en analyseparameters selecteren.  Je kan 1 filter of 1 parameter kiezen, of meerdere, of alles. Je krijgt dan 6 grafieken op 1 pagina in PDF. Zo kun je de resultaten ook makkelijk doorsturen naar een collega of opdrachtgever.

De signaleringswaarden kun je opgeven per analyseparameter. Je kan er meerdere aanmaken en zo de signalering gebiedspecifiek maken.