Veldoffice is een webapplicatie voor het verwerken van de gegevens van bodemonderzoek. De gegevens die verstuurd zijn met de app VeldwerkM komen automatisch in Veldoffice terecht waarna je verder kunt gaan met de gegevens om die te controleren, boorprofielen te printen of labopdrachten te maken. De analyseresultaten van het laboratorium kunnen ingelezen worden waarna een compleet xml bestanden gegenereerd kan worden. 

Om in Veldoffice te komen heb je een gebruikersaccount nodig. Heb je al een gebruikersaccount voor de app VeldwerkM? Dan kun je daarmee direct inloggen in Veldoffice. Je collega’s op kantoor, die geen account hebben voor de app VeldwerkM, kunnen zelf via de inlogpagina een account aanmaken.InlogpaginaVeldoffice

Zodra je ingelogd bent kom je op het dashboard van Veldoffice terecht.
DashboardVeldoffice
Op het Dashboard heb je direct overzicht van de meest recente onderzoeken. Klik op het onderzoek en die wordt dan direct geopend. Om alle onderzoeken te zien klik je in het linkermenu op Onderzoeken.

Veldoffice is modulair opgebouwd. Zo kan elk bedrijf zelf bepalen welke modules ze wil aanschaffen. Zo hoeft een veldwerkbedrijf dus geen labmodule aan te schaffen waardoor de kosten voor Veldoffice laag blijven. De volgende modules zijn leverbaar:
1 Archief
2 Veldwerk
3 Lab
4 Analyse

1-Archief
De module Archief is de basismodule waarmee elke gebruiker van de app zijn veldwerkgegevens kan inzien. Zo kan hij altijd zijn gegevens terugzoeken en controleren.
Zo kan men met de functie signaleringen direct zien of er gegevens verkeerd zijn ingevoerd. Zijn er fouten aanwezig dan worden onder het tabblad de signalering weer gegeven in het beginscherm bij het onderzoek.
  
2-Veldwerk
De module Veldwerk is te gebruiken voor de verwerking van de veldwerkgegevens. Zo kan men per onderzoek alle veldwerkgegevens inzien, controleren, bewerken, foto’s bekijken, documenten raadplegen of de boorprofielen rapporteren. Met de geofunctie kan men controleren of de boorpunten goed op de kaart staan en waar nodig verplaatsen.  X,Y-coordinaten van meetpunten die bv met een extern gps apparaat zijn ingemeten, kunnen via een asci-file geimporteerd worden. Deze kunnen ook geexporteerd worden om bvin een cad systeem in te lezen. De veldwerkgegevens kunnen op eenvoudige wijze via overzichtelijke tabellen in excel gerapporteerd worden. 

alle veldwerkdocumenten digitaal en in het veld bij de hand!   
Alle gegevens die vanuit de ap verstuurd zijn worden ook onder de functie documenten opgeslagen. Zo kan men altijd terugzien wanneer welk deel van het veldwerk uitgevoerd is. Ook kan men bij de documenten alle andere veldwerkdocumenten zoals het boorplan, de veldwerkopdracht, een tekening, een klicmelding toevoegen waardoor de veldwerker in het veld altijd alle info digitaal tot zijn beschikking heeft. Ook het veldwerkverslag kan hij in het veld invullen en vastleggen.

alle foto’s zijn direct zichtbaar en te gebruiken voor rapportages!
De foto’s die vanuit de app veldwerkM zijn vastgelegd worden direct in Veldoffice zichtbaar en hebben daarbij elk een eigen unieke en begrijpelijke naam!  Zowel de foto’s van het onderzoek als die van het meetpunt, een bodemlaag, bijzonderheid of van een veldmonster. Nu zullen niet alle gemaakte foto’s geschikt zijn voor rapportage. Daarom kun je ook aangeven of ze geschikt zijn en deze vervolgens gebruiken bij de rapportage, bv bij boorprofielen.

3-Lab 
De lab-module maakt het mogelijk om in Veldoffice direct de labopdrachten samen te stellen. Voor het maken van mengmonsters zijn handige schermen aanwezig waardoor de bodemadviseur makkelijk de juiste monsters bij elkaar kan selecteren of filteren op basis van de veldkenmerken of monsterverpakking. De labopdrachten kunnen ingelezen worden in de applicaties van de verschillende laboratoria zoals Alcontrol, Eurofins, Al-West, Omegam, SGS e.d.

4-Analyse
Met deze module kan de bodemadviseur de analysegegevens van de grond- en grondwatermonsters vanuit het laboratorium inlezen en zo een compleet dossier te maken. Van elk onderzoek kan nu met 1 druk op de knop een xml bestand gegenereerd worden waarin de gegevens van het veldwerk en de analyseresultaten samen aanwezig zijn.  Met de data die aanwezig is in Veldoffice kan men slimme data-analyses te doen, bijvooorbeeld wanneer men een bodemkwaliteitskaart wil maken of van een bepaald gebied alle data wil hebben. Of simpelweg een overzicht van de projecten of meetpunten die in een bepaald gebied aanwezig zijn. Handig wanneer je wilt weten of er al eerder onderzoek gedaan is in een bepaald gebied.

Wil je meer weten over de Veldoffice applicatie en de mogelijkheden ervan?  Stuur dan een mail naar info@veldapps.com of neem telefonisch contact met ons op. Voor toegang tot de applicatie zelf ga naar: Veld-Office