De analyseresultaten van het lab kun je direct inlezen in Veld-Office.

De toetsing van de analyseresultaten wordt tegenwoordig gedaan via de BoToVa toetsservice  Doordat de laboratoria de toetsing via BoToVa verzorgen heeft u die gegevens al. De bodeminformatiesystemen van de gemeenten maken ook gebruik van BoToVa. Vanuit Veld-Office hoeft u alleen nog maar de veldwerk- en analyseresultaten naar xml te exporteren.