Met de labmodule is het mogelijk om labopdrachten aan te maken en de monsters te selecteren op basis van de bodemopbouw of bijzondere waarnemingen. Nadat de mengmonsters zijn samengesteld kan de labopdracht afgerond worden en direct naar het lab worden verstuurd. Doordat gebruik gemaakt wordt van het standaard labformaat kunnen de labopdrachten met alle laboratoria uitgewisseld worden.

Labscherm1