Voor het gebruik van Veldoffice is het handig om te weten dat:

1 Gegevens vanuit de app VeldwerkM automatisch worden toegevoegd aan Veldoffice. Hierbij gelden de volgende regels:

  • bestaat het onderzoeksproject nog niet (projectcode), dan wordt het onderzoek als een nieuw onderzoek toegevoegd aan Veldoffice
  • bestaat het onderzoek(projectcode) dan worden alleen nieuwe meetpunten toegevoegd aan het onderzoek (bestaande meetpunten worden overgeslagen!)
  • watermonsters worden toegevoegd aan een bestaande peilbuis indien de projectcode, het meetpuntnummer en het filternummer aanwezig is. De gegevens van het watermonster worden dan automatisch toegevoegd aan het filter.