De gegevens die bij het veldwerk vastgelegd worden hebben betrekking op diverse typen van bodemonderzoek. Dat kunnen milieukundige bodemonderzoeken zijn of partijkeuringen, asbestonderzoeken of archeologisch onderzoeken.  Maar ook bij milieukundige begeleidingen van bodemsaneringen zoals bij put-of wandbemonsteringen.  De gegevens van boringen, peilbuizen, sleuven of inspectiegaten worden in handige overzichtstabellen weergegeven. De meest gebruikte overzichtstabellen zijn:
-meetpunten
-bodemlagen
-bodemmonsters
-peilbuizen/filters
-watermonsters
-flessen
-foto’s
-documenten

meetpunten

Alle overzichten kunnen naar Excel geexporteerd worden.   Zo kun je de gegevens eenvoudig in je eigen rapportage opnemen.