Veldwerkers hebben veel apparatuur bij zich en willen dit zo veel mogelijk beperkt houden. Ze willen daarom liefst een zo klein en gemakkelijk mogelijk apparaat meenemen om de gegevens van het veldwerk erin vast te leggen.

Bij veel bedrijven wordt nu nog gebruik gemaakt van handhelds zoals de Psion Workabout. Dergelijke apparatuur is duur, niet voor iedereen beschikbaar en vaak sterk verouderd. Hoognodig aan vervanging toe. Tegenwoordig heeft bijna iedere veldwerker wel een smartphone. Door gebruik te maken van een smartphone kunnen bedrijven direct besparen op de aanschafkosten van dure hardware. Daarnaast is de smartphone klein en handig en dus geen extra last om mee het veld in te nemen.

In september 2011 is Veldapps de ontwikkeling gestart van een veldwerk app voor de iPhone. De iPhone is een heel geschikt apparaat met mogelijkheden als locatie bepaling en barcode scanning. Veldapps zag mogelijkheden in de markt ontstaan voor het gebruik van een app, mede omdat het merendeel van de markt met dure en veroudere hardware werkt. Een smartphone is uitermate geschikt om veldwerkgegevens op in te voeren omdat de veldwerker deze toch al bij zich heeft.

Bij de ontwikkeling van de app is het SIKB-0101 protocol als uitgangspunt genomen omdat dit het belangrijkste uitwisselingsprotocol binnen de bodemmarkt is. Het protocol biedt veel mogelijkheden om met andere software producten samen te werken.

In de periode december 2011-april 2012 hebben verscheidene partijen de app getest en gebruikt. Op basis van de feedback en reacties meent Veldapps dat de app een punt heeft bereikt dat een groot gedeelte van de markt bediend kan worden.