VeldwerkM is de enige ‘bodem’-app die speciaal ontwikkeld is voor de smartphone en tablet. Met deze app kunnen bodemkundige veldwerkers of milieukundige begeleiders in het veld direct de gegevens vastleggen van bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen.

Omdat de app universeel in gebruik is kunnen de gegevens ingelezen worden in diverse applicaties zoals Veldoffice, Terra-Index, Terra-base, Boormanager e.d.

De app kan voor de iPhone en iPad gratis gedownload worden vanuit de App Store en voor Android gebruikers in de Google Play Store.

Bij milieukundig bodemonderzoek kunnen veldwerkers de gegevens vastleggen van de bodem. Het gaat daarbij om gegevens van meetpunten, bodemlagen, bodemmonsters, peilbuizen en watermonsternamen. De in te voeren gegevens zijn afgestemd op de eisen van de meest gebruikte normen zoals de NEN, BRL en SIKB-0101.

VeldwerkM werkt lokaal en off-line. Er is geen internetverbinding noodzakelijk om met de app te kunnen werken. Eenmaal geïnstalleerd heeft de veldwerker alle benodigde gegevens, zoals bijvoorbeeld SIKB codelijsten, bij zich.

Indien gewenst legt de app de locatie van een meetpunt vast. Via de functie Geolocatie ziet men direct op de kaart waar men zich bevindt en kan hij direct de positie van het meetpunt met X,Y coordinaten vastleggen. Ook kan men met een externe GPS via bluetooth heel nauwkeurig de X,Y coordinaten van de externe GPS vastleggen. Met behulp van de camera kunnen veldwerkers barcodes scannen en zodoende typefouten voorkomen. De app beschikt tevens ten behoeve van het invoeren van grondsoorten over een op maat gemaakt toetsenbord.

Bij elk onderdeel kan de veldwerker een of meerdere foto’s vastleggen van bv de onderzoekslocatie, het meetpunt, een bodemlaag, de bijzonderheden of van het monster. Ook bij een filter of watermonster kan men een foto vastleggen. De foto’s krijgen automatisch een unieke naam zodat men op kantoor de foto’s niet meer hoeft uit te zoeken of te hernoemen. De foto’s worden automatisch gekoppeld aan de boorprofielen, ook nadat de info uitgewisseld is met andere applicaties zoals Terra Index of Boormanager.

Men kan op ieder gewenst moment dat er een internetverbinding voor handen is de onderzoeksgegevens incl. foto’s via e-mail versturen. Deze kunnen vervolgens worden ingelezen in andere applicaties. Om dergelijke mails te kunnen versturen is een Veldapps-account voor de mail-service vereist.

VeldwerkM kan gebruikt worden op alle type smartphones en tablets. De app die in de App Store zit is nr. 1376 en kan gebruikt worden op de iphone 5 ,SE,6,7,8 en X. Ook kan deze app gebruikt worden op een iPad of iPad mini.

De app is ook beschikbaar in de Google Play Store voor Android gebruikers (versie nr. 1377.)