1. Hoe kan ik handmatig een barcode invoeren?

Zodra in de app het veld wordt aangeraakt waar een barcode ingevuld moet worden wordt de camera geopend en kan men een barcode scannen. Is de barcode bv niet leesbaar dan kan de code handmatig ingevoerd worden. Door op de veldnaam te klikken kan de barcode handmatig ingevoerd worden in de app.

2. Wat moet ik invullen bij het veld Lengte filter peilbuis?

Dit veld geeft vaak verwarring over wat er ingevuld moet worden. Terra index gebruikt dit veld om de lengte van de buis naast het boorprofiel te tekenen. In dat geval kan het veld het beste leeg gemaakt worden en elke keer invullen (het leegmaken gaat via instellingen-automatisch invullen). Immers, elk filter heeft een andere lengte.

Wordt gewerkt conform het SIKB of Phos4es, dan wordt met de lengte van het filter de lengte van het filterdeel bedoeld (meestal 1 meter). Dan kan men onder instellingen-automatisch invullen daar wel 100 invullen.

3. Kan ik in een onderzoek alleen watermonsters invoeren?:

Wanneer men in de app alleen watermonsters wil invoeren zonder dat de peilbuisgegevens zoals filtertrajecten e.d. al zijn ingevuld dan kan men direct via de button watermonsters de gegevens invoeren. Dit is het geval wanneer men dat wil inlezen in Terra Index. Werk je via XML dan moet het filtertraject ingevuld zijn. Bij Terra Index wordt bij watermonsters de volgende systematiek van benaming aangehouden:

peilbuisnummer-filternummer-watermonsternaam

of anders1-1-1

Wanneer dit zo goed ingevuld wordt kunnen de watermonsters direct ingevoerd en ingelezen worden in Terra Index.

4. Waarom is er een Paradox uitwisselformaat?:

De veldwerkgegevens die via xml ingelezen worden in Terra Index komen niet allemaal door. Via het formaat van Terra Index (paradox) komen deze gegevens wel door.