Voor het milieukundig bodemonderzoek zijn er 2 produkten beschikbaar:

1 een app: veldwerkM
2 een webapplicatie: Veld-office

Met de app veldwerkM kan men via een smartphone of tablet de gegevens invoeren van milieukundig bodemonderzoek.
Met de webapplicatie Veld-office kan men de gegevens, die vastgelegd zijn in de app veldwerkM, verder verwerken en rapporteren.